Nieuwsbrieven

Externe nieuwsbrief maart 2015

        
    VVN introduceert Leerplan voor verkeerseducatie basisonderwijs   
        
    Voor schoolvakken zoals rekenen en taal is het gebruikelijk dat er een leerplan is waarin de wensen en ambities ten aanzien van een vak zijn beschreven. Voor verkeerseducatie was dat nooit het geval. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland nu het initiatief genomen om een leerplan voor verkeerseducatie in het basisonderwijs te schrijven. Hierin hebben we omschreven wat de leerdoelen voor verkeerseducatie zijn voor basisschoolleerlingen. Kijk op onze website vvn.nl/wat-we-doen/voor-jongeren/educatiestrategie voor een samenvatting van het leerplan.   
        
    Dankzij onze jarenlange ervaring in het verkeersonderwijs is het leerplan een goede leidraad geworden voor het ontwikkelen van verkeerseducatieve methoden en voor het geven van verkeersonderwijs in alle groepen van de basisschool. Wij brengen het leerplan dit jaar dan ook onder de aandacht in het onderwijsveld. De aftrap hiervoor heeft plaatsgevonden op de tweejaarlijkse Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT), waar Veilig Verkeer Nederland in januari weer aanwezig was met een stand en een workshop.   
        
    Voor onszelf biedt het leerplan aanknopingspunten om de VVN Verkeerseducatielijn te gaan vernieuwen. Dit wordt momenteel in gang gezet.   
        


            
    
Nieuwe fietscontrolesets

Nieuwe en oude fietscontrolekaart en handleiding.
   Ze zijn nu helemaal gereed, de nieuwe fietscontrolesets. De handleiding is herzien, de controlekaarten zijn overzichtelijker en de OK-stickers kunnen nu drie jaar mee (2015, 2016, 2017). En uiteraard alles in de nieuwe huisstijl. Een fietscontroleset wordt in een mooi doosje verstuurd.
Elke regio krijgt een set toegestuurd.

De sets zijn in de webshop te koop voor € 14,20.

Goed om te weten: we maken eerst de oude voorraad op (de verwachting is dat deze in mei 2015 op is).

Als er vragen over de fietscontrolesets zijn, dan kan je bij Kirsten Knol (k.knol@vvn.nl) terecht.


   
            


        
    Teken de petitie voor verkeersveiligheid van jongeren   
        
    Van 4 t/m 10 mei 2015 is de internationale Week van de Verkeersveiligheid van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties vragen dit jaar aandacht voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren: Save Kids Lives. Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert nemen, als dé verkeersveiligheidsorganisaties voor jongeren in Nederland, gezamenlijk het initiatief om deze actie naar Nederland te halen.   
        
    De campagne vraagt aandacht voor verkeersveiligheid onder jongeren, omdat er wereldwijd nog steeds 500 jongeren per dag omkomen in het verkeer. Ook in Nederland zijn jongeren oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Het is dus van letterlijk van levensbelang om te werken aan meer verkeersveiligheid voor deze doelgroep.   
        
    Teken de petitie
U kunt online de petitie lezen en tekenen. Met deze petitie vragen wij bij de overheid aandacht voor de verkeersveiligheid van jongeren, om zo het aantal verkeersdoden onder jongeren te helpen verminderen.   
        
    Deel het op Twitter
Download de poster van SaveKidsLives en schrijf uw persoonlijke verkeersveiligheidboodschap. Deel dit op Twitter met de vermelding “#SaveKidsLives” en “@VeiligVerkeer”.   
        


        
    Verkeersouders – nieuwste productpakket – Veilig op de Fiets   
        
    Maandag 16 februari zijn de VVN Verkeersouders en VVN Verkeersoudercontactpersonen geïnformeerd over het nieuwe productpakket Veilig op de Fiets. Het productpakket is nu te bestellen in de webshop via www.vvn.nl/webwinkel. Vanaf half maart worden de eerste pakketten uitgeleverd.   
        
    Het pakket bevat naast de handleiding en het stickervel:
• Fietscontrolemateriaal voor 100 leerlingen (controlekaarten en ok-stickers, nieuwe stijl).
• Kopieerblad Safety deal
• 30 Safety deal sleutelhangers, om met een groep een Safety deal te kunnen maken. De hanger geldt als reminder voor de afspraak.
De volgende extra materialen zijn beschikbaar in de webshop:
• Safety deal sleutelhangers
• Fietscontrolekaarten
• Stickers Fietsen   
    Bij vragen over het pakket kunnen jullie mailen met Sylvie de Jong (s.de.jong@vvn.nl) of Sandra van Baars (s.van.baars@vvn.nl).
  
        


        
    Friese promotiecampagne: Basisscholen ontvangen actiepakket ‘Veilig op de Fiets   
        
    Om in Friesland het VVN Verkeersouderlidmaatschap te stimuleren is een promotiecampagne gestart. Op 19 februari reikte verkeersgedeputeerde Sietske Poepjes het productpakket ‘Veilig op de Fiets’ uit aan OBS De Mienskip in Buitenpost. Al 150 Friese scholen zijn lid. Alle overige scholen ontvangen in maart een introductiebrief en het actiepakket ‘Veilig op de Fiets’. Met dit pakket kunnen leerlingen op school activiteiten uitvoeren waarmee ze veiliger leren fietsen.


  
        
    Scholen die een lidmaatschap hebben, krijgen vier maal per jaar een actiepakket aangeboden waarmee op een eenvoudige manier praktische verkeerslessen kunnen worden georganiseerd.   
        
    Help kinderen veilig naar school
Verkeersveiligheid, en zeker die van kinderen, staat hoog op de agenda van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Om scholen en ouders te helpen kinderen veilig door het verkeer te laten gaan biedt het ROF met subsidie van de Provincie alle scholen in Fryslân het VVN Verkeersouderlidmaatschap voortaan kosteloos aan.   
        


        
    Landelijke inventarisatie verkeersbrigadiers!   
        
    VVN inventariseert jaarlijks de aanwezigheid van verkeerbrigadiers bij basisscholen - ook wel bekend als klaar-overs - die dagelijks vele schoolgaande kinderen veilig de straat helpen oversteken. Als belangenbehartiger vertegenwoordigt VVN alle verkeersbrigadiers en probeert zij deze zo goed mogelijk te ondersteunen. Om effectieve ondersteuning te bieden is het belangrijk dat VVN contact kan opnemen met de verkeersbrigades en dat VVN op de hoogte is hoe zij basisscholen kan ondersteunen die op dit moment geen brigade hebben.   
        
    Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft van VVN de opdracht gekregen deze inventarisatie uit te voeren. Dit gebeurt met behulp van een korte online vragenlijst, die in maart en april naar alle basisscholen in Nederland wordt gestuurd. Op basisscholen met VVN verkeersouders wordt de vragenlijst naar de verkeersouders gestuurd. Ontvangt u(w school) de vragenlijst, doe dan mee! Want u levert niet alleen een (in)directe bijdrage aan verkeersveiligheid, u kunt ook een mooie prijs winnen! Onder de deelnemers verloot VVN namelijk hét schoolpleinpakket ter waarde van € 999,- met daarin praktische verkeerslessen voor groep 1 t/m 8 (meer informatie is te vinden op http://vvn.nl/schoolpleinpakket). Daarnaast verloot VVN ook nog tien vouchers ter waarde van € 50,- vrij te besteden in de VVN webwinkel.   
        

 


  Afmelden
  Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

  

   Snel naar
  Word lid

  Word vrijwilliger

  Lesmaterialen basisschool

  Meldpunt veilig verkeer


  
  
  
  

 


  DISCLAIMER
  Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Veilig Verkeer Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

   Contact  
  Veilig Verkeer Nederland 
  Stationsstraat 79a 
  3811 MH Amersfoort 
  Postbus 66 
  3800 AB Amersfoort 
  T 088 524 88 00 
  E info@vvn.nl

  www.veiligverkeernederland.nl